Przedszkole w Trzcianie           i Żłobek Gminny w Trzcianie


Witamy na oficjalnej stronie Przedszkola w Trzcianie oraz Żłobka Gminnego w Trzcianie                                                                             "Umysł dziecka - las, którego wierzchołki lekko się poruszają, gałęzie splatają, liście drżąc dotykają"                                                                                /Janusz Korczak/

Get Adobe Flash player

Szanowni Rodzice!

Opłata stała za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Trzcianie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Świlcza NR XLII /305/2013 z dnia 26.lipca 2013r.

Z dniem 1 stycznia 2019 roku wynosi 270.00 zł (słownie: dwiescie siedemdziesiąt złoty) co stanowi 12 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Opłata za pobyt dziecka jest obniżona:
- o 50 % na drugie dziecko w przypadku, gdy do Żłobka uczęszcza dwoje dzieci, kolejne dziecko z tej rodziny zwolnione z opłaty.
- o 50 % w przypadku uczęszczania do Żłobka dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością.

Stawka żywieniowa wynosi 5 zł (słownie: pięć złotych) dziennie.

Dodatkowa opłata za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę wykraczającą ponad 10 godzin dziennego pobytu wynosi: 30 zł (słownie: trzydzieści złotych).

Płatności można dokonywać przelewem do  dnia 10  każdego miesiąca:
- jeden przelew za wyżywienie
- drugi za opłatę stałą na podane konto:

Żłobek Gminny w Trzcianie
BS Głogów Młp.  O/Świlcza
Nr 67915910232005500264250001
w tytule należy wpisać :
imię i nazwisko dziecka
- wyżywienie
- opłata stała

Copyright © 2021 Przedszkole w Trzcianie i Żłobek Gminny w Trzcianie  Rights Reserved.