Dyrektor:

    Zofia Smagała - nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele wychowawcy grup:

     Jolanta Mazurkiewicz  – nauczyciel dyplomowany wychowawca grupy 4-5 latków

     Natalia Pieknik– nauczyciel kontraktowy wychowawca grupy 4-5 latków
     Sylwia Adamus – nauczyciel mianowany wychowawca grupy 3 -4 latków

     Anna Madej - nauczyciel stażysta wychowawca grupy 3 latków

Nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe:

    Alina Kolbusz - nauczyciel dyplomowany - religia

    Sylwia Adamus - nauczyciel mianowany - rytmika

    Agnieszka Bejster- nauczyciel mianowany -  język angielski

 

Pracownicy administracji i obsługi:    

    Dagmara Depa - Surowiec - sekretarz
    Agnieszka Gąska –  intendent
    Joanna Goles– pomoc kuchenna
    Mariola Czach – wożna oddziałowa
    Agnieszka Wróbel - wożna oddziałowa

     Iwona Jarosz - wożna oddziałowa