Przedszkole w Trzcianie           i Żłobek Gminny w Trzcianie


Witamy na oficjalnej stronie Przedszkola w Trzcianie oraz Żłobka Gminnego w Trzcianie                                                                             "Umysł dziecka - las, którego wierzchołki lekko się poruszają, gałęzie splatają, liście drżąc dotykają"                                                                                /Janusz Korczak/

Get Adobe Flash player

NUMERY KONT DO OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

OPŁATA ZA GODZINY PŁATNE: 37915910232005500018470001

OPŁATA ZA ŻYWIENIE: 26915910232005500018470005

 

 

Koncepcja pracy Przedszkola w Trzcianie

Wizja przedszkola:

• Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
• Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
• Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
• Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności
  oraz wartości moralnych.

• Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
• Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację
  interpersonalną.

• Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
• Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
• Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
• Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
• Stosowane aktywne metody pracy, gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
• Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy

Misja przedszkola
Nasze przedszkole:

• zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
• tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka,
• wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
• kształtuje postawy moralne, proekologiczne,
• promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,
• przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
• organizuje sprawne zarządzanie placówką,
• analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

Copyright © 2021 Przedszkole w Trzcianie i Żłobek Gminny w Trzcianie  Rights Reserved.